28 okt 2020

Oslos nye tiltak mot smitte & spredning av koronaviruset innføres 29. oktober kl.12

Byrådet innfører nye tiltak mot smitte og spredning av koronaviruset. Tiltakene gjelder fra torsdag 29. oktober klokken 12.

Dette er de nye tiltakene

Munnbind

  • Påbud om munnbind innendørs på offentlig sted (butikker, kjøpesentre) der man ikke kan opprettholde minst 1 meter avstand.

Hjemmekontor

  • Påbud om hjemmekontor og krav om at alle arbeidsgivere skal dokumentere at de ansatte har fått beskjed om at de skal ha hjemmekontor så langt praktisk mulig

Kontakt med andre

  • Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer i sosiale sammenhenger ut over husstandsmedlemmer og barnehage- og skolekohorter.

Serveringssteder

  • Stans i innslipp til utesteder klokken 22.
  • Påbud om munnbind innendørs på serveringssteder for ansatte og gjester i alle situasjoner der man ikke sitter ved et bord. 

Arrangementer

  • Begrensning av deltakere på alle innendørs arrangementer uten fast seteplassering settes ned fra 50 til 20 personer.

Kilde:

https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/rad-og-regler-i-oslo/nye-tiltak-innfores-29-oktober

https://www.oslo.kommune.no/politikk/byradet/pressemeldinger/26-oktober-byradet-ber-befolkningen-begrense-sosial-kontakt-til-et-minimum