14 jan 2020

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til alle beboere

VEDR. ORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Ordinær generalforsamling er ikke satt noe dato på enda. Dette fordi vi må vite når regnskapet er ferdig behandlet fra OBOS og revisor. Dere får nærmere beskjed om dato.

I forkant av møte vil alle som vanlig motta en formell innkalling. Møte vil bli holdt i Oppsal kirke som vanlig.

Forslag fra andelseiere som ønskes behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest innen 2.2.2020.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som er/skal være relevante for generalforsamlingen er det ønskelig at:

Det går klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Forslagstiller formulerer et konkret forslag til vedtak.

Styret oppfordrer at alle forslag til styret og valgkomiteen kommer innen fristen. Beboerne får da forberedt seg til forslagene/valgene. Styret fikk en del henvendelser etter siste generalforsamling vedr. dette. Dette har også vært en gjentagende sak ved noen anledninger.

Forslag sendes styret i Skøyenlia borettslag, Solberglivn. 83, 0683 eller mail post@skoyenlia.no

Når det gjelder forslag til valgkomiteen så er fristen også 2.2.2020 og kan sendes pr. mail til annemayholt@gmail.com.

 

Med vennlig hilsen

 

Styret i Skøyenlia borettslag