1 sep 2020

Ny turvei mellom Filerveien og Solbergliveien

Oslo kommune eier en smal stripe tomt som deler vår tomt mellom blokkene i Filerveien 5, Formerveien 2 og 4 på den ene siden og Filerveien 3 og Solbergliveien 92 på den andre siden.

Denne kommunale stripen er regulert til friareal/turvei. Kommunen har nå satt i gang planlegging av å faktisk bygge en turvei som skal kobles i nord med turvei fra Oppsal arena og i sør turveien som går på vestsiden av kirken. Det går allerede tråkk/vei mellom disse punktene, tråkk som har vært i bruk siden de forskjellige borettslagene ble etablert her rundt 1960, men ikke nødvendigvis i den traseen som kommunen nå planlegger for. Styret har gått sammen med Godlia borettslag og Solrabben borettslag som også er berørt, for å prøve å få kommunen til å bruke eksisterende tråkk som trase for turveien. Hvis planene realiseres slik de nå foreligger, vil det for Skøyenlia borettslag bety at det vil gå en turvei parallelt med veien vi har mellom Filerveien 3 og Solbergliveien 92 ca 5 - 10 meter unna. Den vil også splitte opp grøntområdet som vi bruker og har beplantet. Kommunen har sagt seg villig til å komme på befaring sammen med Solrabben og Godlia borettslag i løpet av september.