Endret: 18 feb 2021     Opprettet: 11 feb 2021

Bakgrunn for bytte av sikringer

I 2020 oppdaget vi at det var problem med automatsikringene i sikringsskapene. Feilen besto i at noen av jordfeilknappene ikke slo ut ved test.

I 2020 oppdaget vi at det var problem med automatsikringene i sikringsskapene.

Feilen besto i at noen av jordfeilknappene ikke slo ut ved test. De ble også kontrollert av elektriker, som foretok testmålinger med samme resultat. Det varierte fra sikringsskap til sikringsskap hvor mange av sikringene som hadde feil. Etter å ha gått gjennom testrapport besluttet styret at sikringene måtte byttes. For å få samme standard vil alle sikringene både i det enkelte sikringsskap og på fellestavlene bli byttet. I tillegg vil det bli montert overspenningsvern i alle sikringsskap. Dette er påbudt i nye anlegg, men ikke for oss. Det er allikevel en sikkerhet som vi ønsket å få på plass.
Vi kontaktet 6 forskjellige firma for å få inn tilbud, både på forskjellige typer sikringer og på pris. Etter en helhetsvurdering falt vi ned på at tilbudet fra Fagerborg Installasjon AS var det beste da vi ønsket sikringer med et minimum av vedlikehold.

Automatsikringer trenger jevnlig vedlikehold ved at jordfeilknappene utløses. Noen sikringer trenger halvårlig tilsyn, andre typer trenger årlig tilsyn. Dette er det tidligere informert om, og beboerne har vært ansvarlige for å gjennomføre en slik test. Mange leiligheter har skiftet eiere, og vedlikeholdet har nok ikke blitt fulgt godt nok opp. Det kan igjen føre til at de feilene vi har fått.


For å motvirke nye feil når vi skifter automatsikringer, vil vi inngå en
vedlikeholdsavtale med et firma slik at vi ikke er avhengige av at beboerne skal huske å gjøre dette.