Endret: 5 jan 2021     Opprettet: 2 sep 2020

Utvidelse av åpningstider i vaskeriet f.o.m. 14.09.2020

Styret har vedtatt å forlenge åpningstidene i vaskeriene. Dette fordi vi har fått flere forespørsler om dette. Dette vil være en prøveordning ut året og vil gjelder fra 14.9.20.

Vasketidene blir da på hverdager og lørdager fra kl. 08.00 til kl. 22.00.

Vi må få presisere at det ikke er lov til å vaske i vaskeriene på søndager og helligdager. Styret har fått flere klager på dette spesielt i Skøyenåsvn. 4.

MUSIKKØVING/UNDERVISNING.

Styret har fått flere klager om dette. Fint om alle følger husordensregler når det gjelder dette.