28 okt 2020

PARKERINGSPLASSER , MUSIKKØVELSE & OPPBEVARING AV BILDEKK

Plasseringsplasser som ikke blir brukt og biler som står på gjesteparkeringsplasser, musikkøvelser og oppbevaringer av bildekk på loft og kjeller

 

TIL ALLE BEBOERNE 

16.10.20 

Styret får henvendelser om at beboere som har parkeringsplasser/garasje står i gaten. Dette er dårlig gjort mot de som MÅ parkere i gaten. Styret er klar over at alle kan ikke få parkeringsplass/garasje utenfor døren, men det er fint om dere bruker plassen dere er tildelt. 

Styret og beboere registrere at det er noen som bruker gjesteparkeringene veldig ofte fordi bilen er lånt eller den er leaset. Da får man ikke sett hvem som eier bilen og slipper så bot. Dette er ikke greit, det er å omgås reglene. Borettslaget har ikke så mange gjesteparkeringer så disse burde være ledige for gjester. 

MUSIKKØVING. 

Vi får klager på musikkøving. Dette er lov i borettslaget frem til kl. 21.00 på hverdager. Helligdager, søndag også, er det ikke lov til musikkøving. 

BILDEKK I KJELLER OG LOFT. 

OBS OBS OBS 

Det gikk ut rundskriv for ca. 2 år siden at bildekk ikke skal oppbevares i fellesrom i kjeller og loft. DET ER MANGE DEKK RUNDT I KJELLERE OG DE ALLER FLESTE HAR VEL NOEN FLYTTET FRA. 

ETTER EN DEL ARBEID SÅ HAR VI ENDELIG FUNNET NOEN SOM TAR I MOT DEKK MED FELG. ALLE SOM HAR DEKK I FELLESROM MÅ SETTE NAVN PÅ DISSE. DE DEKKENE DET IKKE STÅR NAVN PÅ VIL BLI KASTET. DERE HAR FRIST TIL 28.10.20 MED Å SETTE NAVN. PASS PÅ AT LAPPEN MED NAVN SITTER GODT. 

Styret